Nieuws

Nieuwe postwet komt tegemoet aan Europese bezwaren

Nieuwe postwet komt tegemoet aan Europese bezwaren

De ministerraad heeft vandaag in eerste lezing op voorstel van vicepremier en minister van Digitale Agenda, Telecom en Post Alexander De Croo het licht op groen gezet voor een ontwerp van nieuwe postwet. Het ontwerp vergemakkelijkt de toegang tot de Belgische postmarkt en komt zo tegemoet aan de bezwaren van de Europese Commissie.

Het wetsontwerp maakt de toegang tot de Belgische postmarkt eenvoudiger door de afschaffing van de laatste wettelijke toetredingsdrempels. Vroeger waren nieuwe spelers verplicht om binnen de vijf jaar het hele grondgebied te bestrijken, binnen de twee jaar twee keer per week postbedeling te voorzien en per klant uniforme tarieven te hanteren.

Het schrappen van deze regels komt tegemoet aan de vraag van de Europese Commissie.  Die had eind april aan België gevraagd om binnen de twee maand deze voorwaarden voor het verkrijgen van een postlicentie op te heffen.

Social level playing field en universele dienst

Tegelijk garandeert het ontwerp kwaliteitsvolle werkgelegenheid in de brievenpostsector. Vandaag werken in de Belgische postmarkt meer dan 25.000 mensen. Het ontwerp voorziet een social level playing field voor brievenpost, met name op het vlak van contractuele tewerkstelling. Op deze manier wordt sociale dumping en schijnzelfstandigheid tegengegaan.

De nieuwe postwet bevestigt ook bpost als universele dienstverlener. Het bedrijf heeft de voorbije jaren bewezen over de nodige expertise te beschikken om op een kwaliteitsvolle manier en aan betaalbare prijzen de universele dienst te leveren, zonder financiering van de staat. De universele dienstverlener wordt daarbij aangemoedigd om te blijven bijdragen tot de betaalbaarheid van de universele dienst door te blijven investeren in een efficiëntere dienstverlening.

Investeringen en innovatie

Het ontwerp voorziet tevens een toekomstgericht, stabiel en voorspelbaar wetgevend kader. Die stabiliteit en voorspelbaarheid zijn nodig om de nodige investeringen en innovatie aan te moedigen in een dalende postmarkt. Zo zorgt het wetsontwerp ervoor dat er een antwoord mogelijk is op de vraag naar meer digitale en flexibele oplossingen, zoals bijvoorbeeld hybride aangetekende zendingen en andere innovatieve diensten die de levering van pakjes toelaten waar en wanneer de ontvanger het wil, en zo de groei van e-commerce in België wordt ondersteund.

Contact

Alexander De Croo
Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post

  • Finance Tower
  • Kruidtuinlaan 50 bus 61
  • B-1000 BRUSSEL
Open vld omygod.be