Nieuws

Alexander De Croo bespreekt humanitaire crisis met VN-Secretaris-Generaal Guterres

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking heeft vandaag de humanitaire crisis in Jemen, Zuid-Soedan, Nigeria en Somalië besproken met VN-Secretaris-Generaal António Guterres en VN-noodhulpcoördinator Stephen O’Brien. Ze bespraken ook de situatie in Syrië. Morgen organiseert de Europese Commissie in Brussel de internationale conferentie “Supporting the future of Syria and the region”.

Het is het eerste officieel bezoek van Antonio Guterres aan België sinds hij begin dit jaar de functie van Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties opnam. België hecht als klein land groot belang aan internationale samenwerking.

Slagkrachtige VN
Alexander De Croo: “We hebben niet alleen een sterke Europese Unie nodig, maar ook een slagkrachtige Verenigde Naties. België gelooft in een multilaterale aanpak. Het is de beste manier om tot duurzame, gedragen en vreedzame oplossingen te komen. De VN moet een veel belangrijkere rol opnemen in conflictpreventie en flexibel en efficiënt kunnen inspelen op nieuwe situaties. België steunt Secretaris-Generaal Guterres dan ook in zijn ambitie om de Verenigde Naties grondig te hervormen.”

Tijdens zijn onderhoud met Secretaris-Generaal Guterres veroordeelde Alexander De Croo ook de gifgasaanval in Idlib in Syrië en sprak hij zijn steun uit voor een onderzoek in opdracht van de VN-Veiligheidsraad naar de precieze toedracht van de gifgasaanval.

Eerder vandaag had Alexander De Croo een onderhoud met VN-noodhulpcoordinator Stephen O’Brien die hij bedankte voor diens leiderschap. Het was Under-Secretary-General Stephen O’Brien die een maand geleden in de VN-Veiligheidsraad de alarmklok luidde over de humanitaire crisis in Jemen, Zuid-Soedan, Nigeria en Somalië. Aan het onderhoud met Stephen O’Brien namen ook vertegenwoordigers van de humanitaire ngo’s deel die drie weken geleden de actie Hongersnood1212 opstartten.

Humanitair engagement van België
Alexander De Croo bevestigde tijdens het gesprek met Under-Secretary-General O’Brien het humanitair engagement van ons land. “De federale regering zal alle bijdragen voor de actie Hongersnood-1212 verdubbelen. Deze inspanning ligt in lijn met het belang dat ons land hecht aan humanitaire bijstand. Vorig jaar trok België 170 miljoen euro uit voor humanitaire hulp, een historisch hoog bedrag en een stijging van 600% ten opzichte van tien jaar geleden. Ik heb beslist om ook dit jaar weer 170 miljoen euro humanitair budget te reserveren.”

Alexander De Croo en Stephen O’Brien veroordeelden in een gezamenlijk statement na hun onderhoud ook de flagrante schendingen van het internationaal humanitair recht. “We kunnen niet accepteren dat scholen, ziekenhuizen en humanitaire hulpverleners worden aangevallen. Dit zijn flagrante schendingen van het internationaal humanitair recht. Er kan in dit verband geen enkele ruimte zijn voor straffeloosheid. Daarom steunt ons land onafhankelijk onderzoek naar wreedheden begaan door de strijdende partijen in Syrië, Zuid-Soedan en Jemen,” besluit Alexander De Croo.

 

Contact

Alexander De Croo
Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post

  • Finance Tower
  • Kruidtuinlaan 50 bus 61
  • B-1000 BRUSSEL
Open vld omygod.be