Nieuws

Reactie Gwendolyn Rutten en Alexander De Croo op zomerakkoord

Reactie Gwendolyn Rutten en Alexander De Croo op zomerakkoord

“Het zomerakkoord is een duidelijke keuze voor groei en vooruitgang: we verlagen de vennootschapsbelasting én wie wil bijverdienen kan 500 euro extra netto onbelast bijverdienen. Bovendien realiseren we heel wat liberale voorstellen. Er komt een uitbreiding van de flexi-jobs, werknemers kunnen veel makkelijker delen in de winst van het bedrijf en er komt een stimulans om spaargeld te investeren in de groeiende economie, een nieuwe wet Cooreman-Declercq zeg maar.” Dat zeggen een tevreden Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten en vicepremier Alexander De Croo. “Het zomerakkoord omvat een duidelijke liberale lijn: wie werkt en onderneemt gaat erop vooruit. Ook sociaal volgen er zeer gerichte maatregelen, bijvoorbeeld voor alleenstaanden. En onder impuls van Maggie De Block wordt psychologische hulp terug betaald. “Ook wie het moeilijk heeft, helpen we vooruit.”

Voor Open Vld is rechtvaardige fiscaliteit, lagere fiscaliteit. Na de verlaging van de personenbelasting, waardoor iedereen die werkt extra netto overhoudt, verlaagt de regering nu ook de vennootschapsbelasting.

Tweede verlaging vennootschapsbelasting

Het is de tweede keer dat de liberalen mee een belangrijke verlaging van de vennootschapsbelasting doorduwen. De eerste verlaging werd in 2002 beslist onder Open Vld-premier Verhofstadt. Toen ging het gewoon tarief van 40,17% naar 33,99%. Nu daalt dat tarief verder naar 25%, voor kmo’s tot 20% op de eerste 100.000 euro winst. De nieuwe taks op effectenrekeningen die door anderen op tafel werd gelegd, kon voor Open Vld enkel onder zeer duidelijke voorwaarden: het pensioensparen en de middenklasse moesten buiten schot blijven.

Sinds het regeerakkoord is dit het grootste pakket aan nieuwe, sociaal-economische hervormingen. Heel wat van deze maatregelen komen er onder impuls van Open Vld. “We geven mensen manieren om extra netto te verdienen én bedrijven betalen lagere lasten. Zo zetten we  volop in op de economische vooruitgang en groei,” duidt Gwendolyn Rutten.

Winstpremie: ook werknemers laten vooruit gaan

Voor vicepremier Alexander De Croo is het cruciaal dat ook werknemers mee kunnen vooruitgaan nu het economisch beter gaat en bedrijven winst maken.

“Daarom heb ik de winstpremie op tafel gelegd en binnengehaald. Hierdoor kunnen bedrijven hun winst veel makkelijker delen met al hun werknemers. Iedereen moet de vooruitgang voelen wanneer het economisch beter gaat. Voor bedrijven is dit trouwens een kans om talent beter te belonen en aan boord te houden,” aldus Alexander De Croo.

Maatregel Michel-De Croo

Open Vld was ook vragende partij om spaargeld te activeren en zo de groeiende economie te ondersteunen. Op alle Belgische spaarboekjes staat momenteel zo’n 260 miljard euro.  Interesten uit die spaargelden zijn vandaag gedeeltelijk vrijgesteld. Om mensen aan te zetten een deel van dat spaargeld in de economie te investeren, komt er ook een vrijstellingsdrempel voor opbrengsten uit aandelen. Premier Michel noemde de maatregel al de maatregel Michel-De Croo, naar analogie met de wet Cooreman-Declercq die in de jaren tachtig Belgische aandelen bij de brede Belgische bevolking promootte via een fiscaal voordeel.

Contact

Alexander De Croo
Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post

  • Finance Tower
  • Kruidtuinlaan 50 bus 61
  • B-1000 BRUSSEL
Open vld omygod.be